Minggu, 24 Oktober 2010

Untitled

Kamu yang bikin aku mikir.
Kamu yang bikikn aku nangis.
Kamu yang bikin aku senyum.
Kamu yang bikin aku galau.
Kamu yang bikin aku tenang.
Kamu yang bikin aku down.
Kamu yang bikin aku semangat.

0 komentar: